Снимки: Архив

Над 300 плувци от 21 български клуба ще си оспорват медалите в 4-ото издание на турнира Lucky Hunt Tournament. Надпреварата е на 15 юни, събота на комплекс „Приморски” във Варна.

Организатор на събитието, което се провежда по инициатива на Фондация Lucky Hunt, е плувният шампион на България ПСК "Черно море“.

Радетели на прекрасната идея са председателят на Lucky Hunt Светлана Хънт и почетният председател на УС на клуба домакин ПСК "Черно море" – Филип Ромбаут.

Състезателите ще бъдат разпределени в три възрастови групи – Група А – момичета и момчета, родени през 2012 -2013 г.; Група Б – набор 2014 - 2015 г. и Група В - 2016 г

Призьорите във всяка дисциплина при момичетата и момчетата ще бъдат възнаградени с медали.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.