2995 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през последното денонощие. 1398 от тях са установени с PCR, а 1597 - с бързи антигенни тестове.

Общо 17 056 са тестовете, направени през изминалите 24 часа. От тях 8 402 са PCR, а 8 654 - антигенни. 17,6% от всички изследвани през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция. Това показват данните в Националната информационна система.

Значителен е ръстът на новите случаи в големите градове на страната. В столицата новодиагностицираните са 802-ма, както и други 84-ма в Софийска област.

В Пловдив новите случаи на COVID-19 са 238, в Бургас - 227, във Варна - 169, в Шумен - 160, в Плевен - 154, в Стара Загора - 116, в Благоевград - 103.

По 94-ма са новодиагностицираните в Пазарджик и Хасково, 89-ма - в Силистра, 82-ма - във Враца, 78 в Русе, 74 - във Велико Търново, 66 - в Кюстендил, в Сливен - 63.

Новите случаи на COVID-19 в Монтана са 45, в Смолян -37, в Ямбол - 34, в Перник и Габрово - по 33, в Ловеч - 32, в Кърджали - 31, в Добрич, Видин и Разград - по 10 и в Търговище - 9.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.