През изтеклата седмица (18.06.2021 г. до 24.06.2021 г.) за Област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 29 лица срещу 39 лица от предходната седмица. Това съобщиха от РЗИ- Варна. Починали пациенти с COVID-19 – 3 лица. През почивните дни изнесени ваксинационни пунктове работиха в МОЛ Делта планет и Гранд МОЛ Варна.

В имунизационния кабинет към РЗИ- Варна и в изнесените ваксинационни пунктове през отчетния период са извършени 828 имунизации срещу COVID-19, а в имунизационния кабинет към инспекцията - 7 имунизации за жълта треска.

За периода са извършени 29 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 22 лица с други инфекциозни заболявания. Издадени са общо 125 броя предписания за поставяне под карантина на положителни на COVID-19 лица, контактни лица, хоспитализирани и дехоспитализирани след проведено болнично лечение. Няма наложени административни санкции.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.