Снимка: БНР

С чествания в цялата страна на 28 август се отбелязва Денят на 13-те поименни безсмъртни българи. На тази дата, през 1943 година, умира Цар Борис Трети. 50 години по – късно, на 28 август 1993 година, във Варна богословът Ваклуш Толев прокламира идеята за изграждане на Дом – светилище и утвърждаване на 28 август за Ден на безсмъртните българи. За първи път този ден е отбелязан през 1998 година.

Листата на 13-те безсмъртни българи е утвърдена с решение на Общинския съвет на град Велики Преслав от 28 януари 2003 година. Това са:

Хан Аспарух – Основател, Княз Борис – Покръстител, Цар Симеон – Просветител, Св. Климент Охридски – Азбучник, Св. Йоан Рилски – Покровител, Св. Патриарх Евтимий – Мистик и Войн, Отец Паисий – Будител, Васил Левски – Икона на българската свобода, Баба Тонка – Майка на безстрашието, Княз Александър Батенберг – Съединител, Цар Борис Трети – Обединител, Пенчо Славейков – Прозрението на българския гений, Ванче Михайлов – Войн на оскърбените българи.

Организатори на проявите в страната са фондацията "Безсмъртни българи" и сдружението "Общество - път на мъдростта".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.