Варненският окръжен съд определи мярка на неотклонение „задържане под стража“ спрямо молдовския гражданин Иван П. до приключване на същинското производство по екстрадицията му.

28-годишният мъж е бил обявен от родината си за международно издирване с червен бюлетин във връзка с издадена на 14.05.2019 г. Европейска заповед за арест (ЕЗА) от съда в град Кахул. Иван П. е роден в град Тараклия, Молдова. Срещу него се води наказателно производство, за това че на 08.03.2019 г. в родния си град нанесъл умишлено и по хулигански подбуди тежка телесна повреда на друг молдовски гражданин, който по-късно починал.

Иван П. е бил задържан във Варна на 20.08.2020 г. от органите на Първо РПУ.

За посочените престъпления в Наказателния кодекс на Молдова е предвидено наказание от 15 години лишаване от свобода. Престъпленията, за които се издирва Иван П. са наказуеми и по българското законодателство.

Молдовският гражданин беше задържан временно за срок от 40 дни с решение на Варненския окръжен съд от 21.08.2020 г. Тогава пред съда той посочи, че пребивава в България от година и половина и живее на квартира във Варна, но твърденията не бяха подкрепи с доказателства.

В днешното заседание съдебният състав като съобрази всички представени становища прецени, че искането за задържането на Иван П. е съобразено с изискванията на Европейската конвенция за екстрадиция, както и че е налице валидна заповед за арест. ВОС определи мярка за неотклонение „задържане под стража“, за да бъде гарантирано явяването на лицето на делото, на което ще се разглежда по същество искането на молдовските власти за екстрадицията му.

Определението на съда може да се протестира и обжалва пред Апелативен съд Варна.


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.