Вчера 80-годишна варненка подала сигнал до полицията, че от дома и са откраднали 700 лева. Пред полицаите тя обяснила, че извършителят е проникнал в дома й, който се намира в жк „Чайка“, през незатворен прозорец.

В резултат на бързата реакция на униформените от Второ РУ „неканеният гост“ - 26-годишен, с криминалистически регистрации, е установен и задържан

По случая е образуван заявителски материал и предстои повдигане на обвинение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.