25 медици в област Велико Търново са с коронавирусна инфекция, съобщиха здравните власти.

10 са заразените лекари в областта, пет са медицинските сестри, трима са фелдшерите, останалите 7 случая са на санитари и друг медицински персонал, съобщиха от РЗИ Велико Търново.

„Окомплектоваме екипите, за да обезпечим лечението на пациентите в отделенията, където има заразени медици. Подготвяме се и за разкриване на още едно Covid отделение, защото сегашното вече е пълно“, заяви за БНР изпълнителният директор на областната болница д-р Стефан Филев и уточни, че едва в понеделник ще започне работа Covid пунктът.

Хоспитализирани са 79 болни с Covid -19, трима са в интензивно отделение. Новодиагностицираните са 79, което е най-високото ниво за областта от началото на пандемията. За последното денонощие са починали четирима с коронавирусна инфекция, съобщи БНР.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.