В резултат на предприети бързи действия, полицаи от Трето РУ установили и задържали извършител на кражба на телевизор от хотел-ресторант във Варна, съобщават от пресцентъра на полицията.

Сигналът за престъплението бил подаден вчера. Само за час криминалистите влезли в дирите на извършителя - 25- годишен бургазлия, известен на служителите на реда.

По случая е образуван заявителски материал.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.