Двайсет и пет евро трябва да плащат от днес туристите, за да посетят историческата забележителност на Истанбул "Света София", която преди няколко години бе превърната от музей в действаща джамия, посочва турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА.

На входа на храма е устроено гише, през което чужденците, идващи с цел туризъм, ще трябва да минат, заплащайки таксата. Вярващите мюсюлмани ще влизат от друго място.

По този начин опашките, образуващи се на влизане в храма, ще бъдат избегнати, а туристите ще могат да посещават джамията, без да нарушават богослуженията. С приложение с QR код посетителите ще могат да получат информация за "Света София" на 23 езика със слушалки на мобилните им телефони, без да пречат на поклонниците, отбелязва още телевизионният канал.

В края на октомври министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой каза, че посещението в храма „Света София“ ще стане платено за чуждестранни туристи от януари 2024 г. , а за турските граждани посещенията с цел поклонение ще бъдат безплатни.

Преди това входът за храма също бе платен. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган бе обещал, че когато статутът на обекта се промени от музей в джамия, входът ще бъде безплатен за всички.

"Света София", изградена като християнски храм през шести век, е превърната в джамия след превземането на Константинопол от османските турци през 1453 г. През 1934 г. "Света София" престава да е действащ мюсюлмански храм и е обявена за музей. През 2020 година обаче статутът й на джамия бе върнат с указ на президента Ердоган.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.