За една седмица 25 души във Варна са станали жертва на коронавируса, съобщи по време на седмичния брифинг директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Дочка Михайлова. За отчетния период са се заразили 33 медицински сестри и 16 лекари.

Тя уточни, че починалите са предимно на възраст между 60 до 86 години, като изключение правят две жени - на 48 и 49 години, едната от които без придружаващи заболявания, както и 58-годишен мъж.

Продължава тенденцията смъртните случаи във Варна да са на пациенти, които са в по-напреднала възраст, обобщи д-р Михайлова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.