245 деца от 22 училища във Варна се включиха в традиционния общински ученически турнир по плуване, който се проведе на басейн „Юлиян Русев“ в ПК “Приморски”. Състезанието се организира след едногодишно прекъсване от дирекция "Спорт" към община Варна.

Дисциплините за участие бяха 50 м бруст, 50 м гръб, 50 м бътерфлай, 50 м свободен стил и 5х50 м смесена щафета. Участниците бяха в 4 възрастови категории II-IV, VI-VII, VII-VIII и IX-XI клас - за момчета и за момичета.

Всяко училище участва с неограничен брой състезатели, но всеки от тях имаше право да плува в до две индивидуални дисциплини и смесена щафета. На база индивидуалните резултати в дисциплините и щафетата бе образувано комплексно класиране между училищата.

За победителите бяха осигурени предметните награди - купи, медали, плувни шапки, съобщава "Live.Varna.bg".

Наградените участници:

За възрастова група 2-4 клас:

1. СУ „Найден Геров“;

2. СУ „Гео Милев“;

3. СУ „Св. Климент Охридски“;

За възрастова група 5-6 клас:

1. СУ „Климент Охридски“;

2. СУЕО „А.С. Пушкин“;

3. ОУ „Добри Чинтулов“;

За възрастова група 7-8 клас:

1. Първа ЕГ

2. ЧПГ по Инженеринг, технологии и компютърни науки;

3. ВТГ „Г. С. Раковски“;

За възрастова група 9-11 клас:

1. Първа ЕГ;

2. МГ „Д-р П. Берон“;

3. ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“;

3. ВТГ „Г. С. Раковски“;

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.