"Времето е чудесно, навсякъде вали сняг, но няма никакви проблеми и усложнения към момента". Това съобщи шефът на областното пътно управление инж. Румен Илиев.

Той обясни, че общо 23 машини поддържат пътищата в областта. 5 от тях са по АМ "Хемус", останалите по републиканската пътна мрежа. Два снегорина разчистват зоните, където има натрупал сняг. Единствено в района на Вълчи дол е имало снегонавявания, които са били отстранени от пътната настилка.

Навсякъде се обработва с луга и пясък, пътищата са почистени "до черно", няма пътнотранспортни произшествия и закъсали автомобили в областта, допълни инж. Илиев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.