23-ма са абитуриентите тази годна на „Коронавипуск 2020“ в СУ "Н. Й. Вапцаров" в Суворово. Елегантно и със стил облечени, днес те официално завършиха средното си образовани. Получиха заветните дипломи, преброиха за последен път до 12 и хвърлиха смело шапки във въздуха. Животът ги очаква с отворени обятия.

С балните си рокли костюми те преминаха през широката арка от балони, построена в тяхна чест до входа на училището. Всеки се представи пред публиката с най- хубавите думи, които, вярваме, че ще останат в съзнанието на всички присъстващи.

А директорът на гимназията, инж. Димитър Кирилов преди да им пожелае попътен вятър в живота и да им раздаде дипломите, разказа своето лично преживяване. На 15 септември ги вижда като едни пораснали хлапета, които все още се бутат в коридорите и класните стаи. Днес, поглеждайки в очите им открива прекрасни млади мъже и жени, които имат своите амбиции, и вяра в утрешния ден.

Ще припомним, че випускът завършва с 9 отличници, а в дипломата на Февзие Бекир са изписани отгоре до долу само шестици.

Сред гостите на празненството бе кметът на община Суворово Данаил Йорданов, председателят на ОбС - Суворово инж. Живко Петров, Секретарят на общината Светла Енева и др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.