В сградата на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в морската столица се проведе областния етап на конкурса за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Той бе организиран в партньорство с Регионално управление на образованието – гр. Варна.

През тази година децата и учениците, както и техните преподаватели запазиха голяма активност и в резултат в конкурса участваха 229 рисунки, от различни учебни заведения в област Варна.

Бяха отличени 15 ученика на възраст от 9 до 16 години, като творбите им са изпратени в ГДПБЗН – МВР за участие в следващия Национален етап.

РДПБЗН – Варна предвижда да награди учениците заели призови места в надпреварата за млади таланти с грамоти, медали, подаръци и др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.