От ОД на МВР - Варна, съобщиха, че са задържали 22-годишно момиче от морската столица. Според първоначалната информация тя е извършила няколко плащания в бензиностанция с чужда дебитна карта.

Потърпевшият собственик разбрал за неправомерното ползване на изгубената от него пластика едва от съобщенията, които получавал на мобилния си телефон.

Веднага подал сигнал в полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.