Варненската полиция задържа 22-годишна жена, която откраднала и след това изостави на пътя автомобил с ремарке.

Сигналът за кражбата е подаден на 11.02.2021 г. в 07:30 ч. Лекият автомобил „Сузуки Гранд Витара“ с прикачено към него туристическо ремарке е бил паркиран на улица в с. Константиново. На таблото му е оставен контактен ключ.

След оперативно – издирвателни действия полицията намира туристическото ремарке, а малко по-късно и изоставения автомобил на пътя с. Константиново – кв. Аспарухово, без липси или повреди.

Установено е, че извършителка на деянието - 22-годишна жена е от Варна. Тя е задържана за срок до 24 ч., образувано е досъдебно производство. я задържа 22-годишна жена, откраднала и изоставила на пътя автомобил, съобщават от МВР-Варна.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.