213 ученици от Варненска област на възраст между 7 и 19 години са заразени с коронавирус към 6.10.2021 г., съобщиха за Радио Варна от Регионалната здравна инспекция-Варна. От учителите заболелите са 4, от които в община Дългопол - 1, а в община Варна – 3.

При учениците, най-много са заболелите в община Варна – 174, в община Долни Чифлик са 8, в община Провадия – 6, по петима в общините Аксаково, Белослав и Бяла, по двама в общините Аврен, Вълчи дол, Девня, Дългопол и Суворово.

От началото на учебната година на територията на област Варна са карантинирани общо 35 паралелки в 21 училища, от които в община Провадия – 2, в община Долни Чифлик – 1 и в община Варна – 18.

При децата под 5 годишна възраст в област Варна има установени 35 случая на заболели с коронавирус. Поради тази причина, от началото на учебната година до сега, са карантинирани общо 10 групи в 7 детски заведения, като по една са в общините Провадия и Долни Чифлик, а останалите 5 групи в община Варна.

През септември служители на отдел „Държавен здравен контрол“ са извършили проверки на 11 училища и 3 висши учебни заведения в областта, във връзка със спазването на въведените противоепидемични мерки. Към момента на проверките не са констатирани нарушения на мерките, съобщават още от РЗИ-Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.