Един от основните посланици на идеите на Деня на културното многообразие, който се отбелязва на 21 май, е прочутият каталунски диригент Жорди Савал. През голяма част от кариерата си той подготвя и представя различни проекти, като обединява музиканти от различни държави и с различна религиозна принадлежност, съобщава БНР.

Сред тези проекти повечето представени в нашата програма са „Забравеното кралство – трагедията на катарите“, „Маре нострум“ в няколко епизоди – „Гръцките митове“, „Рим и неговата империя“, „Музиката на кръстоносците“, „Между Изтока и Запада – култури на толерантността“ и др. За осъществяване на настоящото събитие Жорди Савал създава специален ансамбъл „Орфей XXI“.

„Музиката е инструмент. В този случай това е перфектен инструмент за междукултурен диалог, защото най-важното в междукултурния диалог е, че няма нито една култура, която да е по-висша. И това е първото нещо, което подчертавам, когато се докосваме до други култури.

Тъй като Европа и Западът като цяло са склонни да разглеждат своята култура, нашата култура, като висша култура и да възприемат другите като донякъде второстепенни култури. И това, мисля, е резултат от много години, през които сме търгували с човешки същества, през които сме използвали търговията, за да вземем търговските ценности на дадена област, на държава, без никакви скрупули за хората, които живеят там.

Така че и идеята, че музиката е по-висша, е погрешна, защото дори да е сигурно, че европейската музика е създала революция през 14 век, изобретявайки полифонията, играта на тонове, хармонии, това не означава, че тази музика е по-висша от другата.

Системата е различна. Но стойността на музиката не зависи от сложността на композицията. Тя говори за способността на музиката да ни движи, да ни докосне с красотата си, с песента си. И в това е силата на музиката, на която и да е музика. Музиката на Малер с хиляди певци и музиканти в оркестъра може да ни заслепи и да ни докосне, да ни трогне много силно. Но може да получите същата интензивност на емоции с певица, която си акомпанира с лютня и пее любовна песен“.

.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.