Ресурсът на фонд‭ „‬Култура‭“ ‬през тази година е значително по-голям‭ ‬и е в размер на‭ ‬1,8‭ ‬млн.‭ ‬лв.‭ ‬От тях‭ ‬200 000‭ ‬лева са предвидени за любителско изкуство.‭ ‬Средствата ще бъдат отпускани за реализирането на добри предложения и стойностни проекти.‭ ‬Това заяви заместник-кметът Павел Попов по време на приемна за граждани вчера,‭ ‬на която присъства‭ ‬художникът на графити Дамян Николов.‭ ‬Младежът е титуляр на сдружение,‭ ‬което се занимава с‭ ‬градски визии и‭ ‬„Графити училище‭“‬.‭ ‬Заедно с други млади и талантливи хора осъществяват фестивали,‭ ‬работилници и арт проекти,‭ ‬свързани с градската среда.‭ ‬Николов поиска съдействие от общината за нови‭ ‬пространства за изрисуване,‭ ‬като подлези,‭ ‬жилищни и частни сгради,‭ ‬градски стени.

Заместник-кметът Павел Попов подчерта,‭ ‬че бюджетът на града тепърва ще се приема на сесия на Общинския съвет.‭ ‬По думите му има‭ ‬реална възможност да бъде отворена втора сесия на фонд‭ „‬Култура‭“ ‬в средата на годината,‭ ‬в която средствата да бъдат осигурени от държавата.‭ ‬Като вариант за допълнително финансиране‭ ‬заместник-кметът разказа за‭ ‬възможностите‭ ‬за финансиране по програма‭ „‬Младежки дейности‭“‬.‭

В скоро време ще започне работа и Общинската комисия за естетизация на градската среда.‭ ‬Тя ще бъде в нов състав,‭ ‬привличаме хора‭ ‬отворени към новото и модерното изкуство,‭ ‬подчерта‭ ‬заместник-кметът.‭

Липсата на сцена‭ ‬и‭ ‬корепетитор,‭ ‬както и ремонт и‭ ‬енергийно обследване на залите за репетиции бяха проблеми поставени пред‭ ‬заместник-кмета Попов‭ ‬от‭ ‬представителите на детски хор‭ „‬Добри Христов‭“‬,‭ „‬Хорът на варненските момчета и младежи‭“ ‬и‭ „‬Хор морски звуци‭“‬,‭ ‬които също участваха в приемната.‭

Следващият приемен ден на зам.-кмета Павел Попов е на‭ ‬6‭ ‬март‭ ‬от‭ ‬14:00‭ ‬часа.‭ ‬Гражданите могат да записват часове на телефон‭ ‬052/820-117.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.