Снимка: БНТ

Група от 20 нелегално пребиваващи чужденци, на възраст от 18 до 30 години, са задържани от пловдивската полиция. Това съобщи за БНТ директорът на ОДМВР-Пловдив - старши комисар Петър Тодоров.

Сигнал за тях е бил подаден от пътуващи по автомагистрала "Тракия", които забелязали 15 мъже в аварийната лента при разклона за Раковски.

Пред пристигналите полицейски екипи мъжете заявили, че са били изоставени там. Обяснили са, че са от афганистански произход и че нямат документи за самоличност. Още няколко от групата на бежанците са били заловени в две от близките села.

От полицията заявиха, че тече процедура по настаняването им в център за мигранти – най-вероятно този в Любимец.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.