Варненският окръжен съд призна за виновен и наложи 20 години „лишаване от свобода“ на 38-годишния Петър Ш. Присъдата е за убийство, извършено на 4 юли м.г. в градинката на Археологическия музей във Варна. Съдът прецени, че престъплението е извършено по особено мъчителен за убития начин, с особена жестокост и по хулигански подбуди.
Мъжът се възползва от правото си да поиска съкратено следствие, без да се разпитват свидетели и експерти, а техните показания и заключения да се ползват при постановяване на присъдата.
В този случай съдът бе задължен да се съобрази с искането на подсъдимия. Заради законова забрана обаче, Петър Ш. нямаше право да се възползва от намаляване с 1/3 на наказанието в години. В хода на съдебното дирене бяха изгледани всички записи от видеокамери, приобщени бяха всички свидетелски показания и експертизи, предявени бяха и веществените доказателства на подсъдимия.
Пострадалият 22-годишен Красимир бил от Етрополе и на неустановена дата пристигнал във Варна. В нощта на 3 срещу 4 юли нямал пари и легнал да спи на пейка в градинката на Археологическия музей. Около 3 часа през нощта на бул. "Мария Луиза" пред музея двама свидетели чакали линейка, тъй като на пътното платно имало припаднала жена. Опитвали да отбият движението, за да предпазят пострадала от движещите се автомобили. По това време Петър Ш. се разхождал из града и, когато приближил Археологическия музей, видял инцидента с припаднала жена. Решил да седне пейка, която се намирала в близост до ул. „Антим I“, но видял, че на нея спи мъж. Това го подразнило и решил да „накаже“ спящия. Извадил ножа си и яростно го забил в задната част на бедрото. Последвали още няколко наръгвания. От болката мъжът се събудил и се свлякъл на земята до пейката. Образувала се локва кръв. Извършителят побягнал през градинката в посока Община Варна. Малко след това решил да се върне и да провери какво се случва с наръгания от него човек. Отново видял свидетелите, които се опитвали да помогнат на пострадала жена, и ги помолил да се обадят на телефон 112, тъй като в градинката имало мъж, който кърви, като си казал само малкото име. След това Петър Ш. се прибрал в дома си. Наръганият мъж починал от остра кръвозагуба вследствие на нанесените прободни рани и прерязаната бедрена артерия.
Пред петчленния съдебен състав Петър Ш. обясни, че е извършил престъплението, тъй като помислил, че спящият мъж е от ромски произход, а той многократно бил ограбван от подобни хора. По-рано през деня дори станал свидетел на подобно посегателство над възрастен мъж. Бил изнервен, видял и инцидента с жената на булеварда и помислил, че легналият на пейката мъж има нещо общо. Затова отишъл до него и го намушкал няколко пъти с ножа си, за да се махне от пейката. В последната си дума, заяви че съжалява за извършеното и не искал да убива момчето.
Присъдата може да бъде протестирана или обжалвана пред Апелативен съд – Варна в 15-дневен срок от днес.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.