1925 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през последното денонощие. 888 от тях са установени с PCR, а 1037 - с бързи антигенни тестове.

Общият брой на тестовете, направени през изминалите 24 часа, е 13 695. От тях 5659 са PCR, а 8036 - антигенни. 14,1% от всички изследвани през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция (15,7% от PCR тестовете и 12,9% от антигенните тестове). Това показват данните в Националната информационна система.

Тревожни тенденции в повишаване броя на новозаразените се наблюдават в няколко от големите градове на страната. В столицата новите случаи на COVID-19 са 478 и други 39, установени в Софийска област. В Бургас новодиагностицираните са 182-ма, в Пловдив - 138, в Плевен - 114, във Варна - 103.

В Благоевград новодиагностицираните с COVID-19 през последното денонощие са 97, в Шумен - 89, в Стара Загора - 82, във Враца - 81, в Кюстендил - 75, в Сливен - 55.

Относително по-малко на брой са новите случаи в останалите области на страната: в Пазарджик - 45, в Ямбол - 36, в Ловеч и Русе - по 32, в Силистра - 28, в Монтана - 23, в Добрич - 19, в Габрово - 17, в Кърджали - 11, в Смолян и Видин - по 7, в Разград - 2 и в Търговище - 1.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.