Деянията са извършени във Варна на 15 септември 2022 г. 18-годишният подсъдим, тогава непълнолетен, но след като разбирал свойството и значението на извършеното и можел да ръководи постъпките си, отнел сгъваем нож и несесер с принадлежности от оставен за кратко незаключен автомобил. Непосредствено след това, за да прикрие кражбата и да избяга, младежът блъснал на земята потърпевшата жена, като й причинил лека телесна повреда.

Престъплението е осъществено рано сутринта на междублоков паркинг в квартал „Владиславово“. Пострадалият собственик на автомобила, докато изчаквал на тръгване за работа съпругата си, оставил нещата си незаключени в колата и решил да отскочи до съседен павилион за закуски. От ситуацията веднага се възползвал намиращия се в близост непълнолетен, който влязъл в колата и скрил под дрехите си инкриминираните чужди вещи. Собствениците го заварили на местопрестъплението и веднага подали сигнал на тел.112, но в опит да се измъкне подсъдимият младеж блъснал и ритнал на земята жената, която получила контузии и кръвонасядания по крайниците.

Подсъдимият е осъждан. По силата на постигнато между страните и одобрено от Районен съд - Варна споразумение с признание на вината, за всяко от деянията му бяха определени отделни наказания, като той следва да търпи най-тежкото от тях – 10 месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Направените разноски по делото се поемат от подсъдимия.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.