16 депутати от Варна ще влязат в следващия парламент. Това стана ясно, след като ЦИК определи броя на мандатите в 31 многомандатни изборни райони за предсрочните парламентарни избори на 9 юни, съобщи darik.bg. Единствения район, от който влиза повече народни предстатеи е 23 МИР в София, за който мандатите са 19.

Ето разпределението за всички райони:

1 Първи Благоевградски - 11 мандата

2 Втори Бургаски - 14 мандата

3 Трети Варненски - 16 мандата

4 Четвърти Великотърновски - 8 мандата

5 Пети Видински - 4 мандата

6 Шести Врачански - 6 мандата

7 Седми Габровски - 4 мандата

8 Осми Добрички - 5 мандата

9 Девети Кърджалийски - 5 мандата

10 Десети Кюстендилски - 4 мандата

11 Единадесети Ловешки - 4 мандата

12 Дванадесети Монтана - 4 мандата

13 Тринадесети Пазарджишки - 8 мандата

14 Четиринадесети Пернишки - 4 мандата

15 Петнадесети Плевенски - 8 мандата

16 Шестнадесети Пловдив - 12 мандата

17 Седемнадесети Пловдивски - 11 мандата

18 Осемнадесети Разградски - 4 мандата

19 Деветнадесети Русенски - 7 мандата

20 Двадесети Силистренски - 4 мандата

21 Двадесет и първи Сливенски - 6 мандата

22 Двадесет и втори Смолянски - 4 мандата

23 Двадесет и трети София - 19 мандата

24 Двадесет и четвърти София - 13 мандата

25 Двадесет и пети София - 14 мандата

26 Двадесет и шести Софийски - 8 мандата

27 Двадесет и седми Старозагорски - 11 мандата

28 Двадесет и осми Търговищки - 4 мандата

29 Двадесет и девети Хасковски - 8 мандата

30 Тридесети Шуменски - 6 мандата

31 Тридесет и първи Ямболски - 4 мандата

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.