Цветя, радостно жужене, още цветя, детски усмивки, горди родители и… още цветя. Такава бе обстановката в днешната топла септемврийска утрин, когато в СУ „Васил Левски“ в гр. Долни чифлик бе открита учебната 2021/2022 година. Гости на тържеството бяха кметът на общината Красимира Анастасова, общински съветници, бивши учители и много родители.
Знамената на България и на Европейския съюз бяха издигнати под звуците на двата химна, изпълнени от Общинския младежки духов оркестър с диригент Димо Коритаров и технически ръководител Снежана Янкова. Възпитаници на училището изпълниха стихове и песни, посветени на вълнуващия училищен живот.
„Днес е най-вълнуващият ден за българското училище. Той е символ на българина към знанието и образованието. Скъпи първокласници, всичко в живота може да се повтори, но първият учебен ден е само веднъж. Искаме да направим за вас всичко толкова интересно, че по време на ваканциите училището да ви липсва“ – каза директорът на СУ „Васил Левски“ Мария Христова. Тя пожела незабравими дни в училище и на осмокласниците и учениците от XII клас. „Ние – вашите учители, сме готови да ви служим всеотдайно, давайки ви знанията и уменията, които ще ви подготвят за бъдещите ви професии. Нашата първа задача е да образоваме и възпитаваме качествено децата на нашата страна, за да бъдат равностойни и конкурентоспособни в страните от Европейския съюз“ – завърши г-жа Христова.
„Уважаеми учители, какво по-хубаво от това чрез вашия професионализъм, благородство и всеотдайност да дадете на бъдещото поколение увереността и силата, с които да вървят напред! Нека любовта на вашите ученици бъде най-ценния дар за труда ви. Скъпи ученици, не се отказвайте от мечтите си, защото те са вашите криле. Не се страхувайте от трудностите, а ги побеждавайте! Уважаеми родители, поощрявайте любопитството на вашите деца. Създавайте им усещането, че знанието е ценност. И дано тази учебна година бъде присъствена“ – пожела на всички кметът на общината Красимира Анастасова.
Г-жа Христова лисна менчето с вода и здравец по пътя на учениците към вратите на училището. Влизайки в класните си стаи децата останаха приятно изненадани от подаръка, който общинската управа осигури на всички първолаци в общината – книжка с народни приказки и несесер с всичко необходимо за работата им в клас.
Новата учебна година започна днес присъствено и при спазване на всички противоепидемични мерки в училищата на територията на община Долни чифлик. 154 първолаци пристъпиха училищния праг, съобщи Илия Илиев – началник отдел ОКССДЗ в общинската администрация.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.