1 405 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през изминалото денонощие. От тях 673 са установени с PCR, а 732 - с бързи антигенни тестове.

Направените за последните 24 часа тестове са общо 21 906, като от тях 6,4% са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция. Това показва Националната информационна система.

В столицата новите случаи на COVID-19 са 315, както и други 29, установени в Софийска област. В Бургас новодиагностицираните са 151, в Пловдив - 125, във Варна - 97, в Стара Загора - 71, в Хасково и Велико Търново - по 70.

52 са новите случаи на COVID-19 в Русе, 42 - в Пазарджик, 34 - в Търговище, 33 - в Плевен, 31 - в Добрич, 28 - в Ямбол, по 27 - в Шумен и Благоевград, 25 - в Силистра, 20 - в Сливен, 19 - в Смолян, 18 - в Габрово, по 17 - в Ловеч и Враца, 16 - в Разград, по 15 - в Монтана и Кърджали, 13 - в Кюстендил и 10 - във Видин.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.