Окръжен съд – Варна награди победителите в конкурса за ученическо есе на тема „ПРАВ(ил)А и СВОБОД(н)И“, който беше проведен през април тази година.

Инициативата беше част от традиционните събития в рамките на Дни на отворените врати в институцията по повод 16 април – Деня на българската Конституция. Награждаването беше отложено за началото на новата учебна година, заради ограниченията свързани с коронавируса.

Тричленно жури от съда прегледа получените есета и определи победителите, като критериите за оценка бяха езикова култура, иновативна гледна точка и познания по темата.

На първо място с пълно единодушие беше отличена 14-годишната Николета Алексовска от СУ за хуманитарни науки и изкуство „К. Преславски“ от специалност „Съдебна администрация“. Тя получи голямата награда - безжична колонка. Втората награда отиде при 18-годишната Камелия Добрева от Варненската търговска гимназия „Георги Ст. Раковски“, която ще се радва на нови слушалки. На трето място беше класирана 15-годишната Хаят Осман отново възпитаник на Варненската търговска гимназия „Георги Ст. Раковски“, която получи ваучер от магазин „На тъмно“. Определена беше и една поощрителна награда на 16-годишната Анастасия Стоянова от Хуманитарната гимназия „К. Преславски“.

Наградите бяха връчени от председателя на Варненския окръжен съд съдия Марин Маринов, който подари на всички по един екземпляр от Конституцията на България и грамота за участието им в конкурса.

„Благодаря Ви, че в тази трудна учебна година откликнахте и участвахте в конкурса, организиран от Окръжен съд – Варна. Надявам се темата да Ви е накарала да се замислите колко лесно свикваме със свободите си, как те винаги вървят със задълженията ни като граждани. Познавайте своите права и свободи, бъдете отговорни граждани и спазвайте правилата. Ролята на съда е за защитава правото и ако всички разбираме колко е важно да бъдат спазвани законите ще живеем в едно подредено общество“ сподели с младите хора съдия Маринов.

След церемонията съдебният администратор на съда Мирослава Славчева запозна наградените с работата на деловодствата. Учениците имаха възможност да посетят съдебните зали и да научат повече за мястото и ролята на страните в съдебния процес.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.