120 хиляди посетители са преминали през 2020 г. през Варненския зоопарк, а приходите са в размер на 270 хил. лв. Това съобщи директорът на Зоопарк-Варна, Иванка Стоянова. Тя уточни, че 13 хил. лв. са приходите само от дарения за осиновените животни, които са около 20. От началото на 2021 г. броят на посетителите е 2000 до 14  януари.

Предстоят два етапа на проект за ремонт на местообитанията на хищниците и маймуните, каза още Стоянова и допълни, че и през настоящата година зоопаркът в морската столица ще кандидатства за средства в размер на 20хил.лв за работа на Спасителния център по програма ПУДООС.

Сериозна конкуренция през 2020г. за вниманието на посетителите в Зоопарка бе появата на лъвчетата Симба и Косара, както и на двугърбото камилче Айвън.

В момента се провежда онлайн игра във фейсбук страницата на Варненския зоопарк. Наградата е календар с лика на малките лъвчета, дело на фотографа Петко Александров, каза Иванка Стоянова. Тя добави, че ще има още една интересна игра и тя ще насочи вниманието ни към достолепната мецана Свобода, която на 30 януари ще има рожден ден, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.