Петата изложба „Камчийски багри 2021“ на художници, свързали своя жизнен път с община Долни чифлик, бе открита снощи от кмета на общината Красимира Анастасова. Картините са експонирани в ритуалната зала на Народно читалище „Изгрев – 1919“, като експозицията е част от „Майските дни на културата“ в общината. „От 2016 г., когато поставихме началото на вече традиционната изложба, тя има само едно прекъсване – през 2020 г., заради усложнената епидемиологична обстановка в страната“ – припомни г-жа Анастасова.
Тази година в изложбата се включиха 12 творци, които представят рекордните засега 94 картини. За първи път наред с утвърдените имена свои платна представят и по-млади автори. Посетителите на изложбата ще могат да се насладят на творческите виждания на Севдалина Драгнева, която представя 2 картини, Красимир Петров (9 картини), Нели Делчева (7 картини), Ивайло Йовчев (3 картини), Пепа Стоева (5 картини), Гергана Янева (5 картини), Димитричка Иванова (13 картини), Станислава Павлова (6 картини), Надежда Янева (2 картини), Петър Андонов (5 композиции и 30 рисунки), Ралица Митева (5 картини-снимки – компютърна графика) и Полина Маринова (7 картини).
Повечето от изложените платна имат цена и могат да бъдат закупени от любителите на изящните изкуства.
От 2016 г. досега в „Камчийски багри“ са се включили 22 художници, от които деветима са предоставяли свои творби за всяка изложба. „За мен е удоволствие да представя новото лице, което за първи път участва в експозицията и рисува съвсем отскоро – това е Полина Маринова. Нейните творби вече будят голям интерес сред ценителите на това изкуство в социалните мрежи. Сред нас и най-младият участник в изложбата – Ралица Митева, която не участва за първи път в изложбата, но тепърва ще ни радва с нейните картини“ – каза г-жа Анастасова. Тя благодари на всички художници, които предоставиха свои картини за тазгодишната изложба. „С вашия талант успявате да внесете цвят и пъстрота в ежедневието ни“ – заяви кметът.
Желаещите да посетят изложбата могат да го направят всеки делничен ден до 31 май, от 10 до 12 и от 13 до 16 часа.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.