115 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през изминалото денонощие. 35 от тях са установени с PCR, а 80 - с бързи антигенни тестове.

Общият брой на тестовете, направени за последните 24 часа, е 20 035. От тях малко над 0,5% са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция. Това показват данните в Националната информационна система.

В шест области на страната - Добрич, Перник, Силистра, Сливен, Смолян и Шумен - не са регистрирани нови заболели. В останалите области разпределението на новите случаи на COVID-19 е както следва: 34 - в столицата и други 10 в Софийска област, 11 - в Благоевград, 8 - във Варна, 6 - в Пловдив, по 5 - във Видин и Враца, по 4 - в Пазарджик, Плевен, Русе и Стара Загора, по 3 - в Разград, Бургас, Велико Търново и Монтана, по 2 - в Търговище и Ловеч, и по 1 - в Габрово, Кърджали, Кюстендил и Хасково.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.