1 086 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през последното денонощие. От тях 650 са установени с PCR, а 436 - с бързи антигенни тестове.

Направените тестове през изминалите 24 часа са общо 10 926, от които 5 924 са PCR, а 5 002 - антигенни. 9,9% от всички изследвани през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция (11% от PCR тестовете и 8,7% от антигенните тестове). Това показва Националната информационна система.

В столицата се запазва относително високия брой на нови случаи на COVID-19 и през последното денонощие установените са 355, както и други 21 в Софийска област. В Пловдив новодиагностицираните са 93-ма, в Плевен - 70, в Пазарджик - 62-ма, в Бургас - 48, в Хасково - 43, във Враца - 42, в Стара Загора - 40.

39 са новите случаи на COVID-19 в Благоевград, 38 - в Шумен, 36 - във Варна, 33 - в Сливен, 31 - в Кюстендил, 27 - в Перник, 21 - във Велико Търново, 17 - в Ловеч, 14 - в Добрич, по 12 - в Силистра и Габрово, 11 - в Русе, 10 - в Монтана, 9 - в Ямбол, 7 - в Смолян, 5 - в Разград, по 4 - във Видин и Кърджали и 2 - в Търговище.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.