1 079 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последното денонощие. От тях 732 са установени с PCR, а 347 - с бързи антигенни тестове.

Общият брой на тестовете, направени през изминалите 24 часа, е 8476. От тях 5742 са PCR, а 2734 - антигенни. 12,7% от всички изследвани през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция. (12,7% от PCR тестовете и същото съотношение при антигенните тестове). Това показват данните в Националната информационна система.

322 са новите случаи на COVID-19 в столицата, както и други 56, установени в Софийска област. В Бургас са регистрирани нови 148 случая, в Пловдив - 70, във Варна - 60, в Плевен - 51, във Враца - 46, в Сливен - 37.

31 са новодиагностицираните в Кюстендил, по 29 - в Благоевград, Кърджали и Перник, 25 - в Хасково, 20 - в Ловеч, 17 - в Шумен, по 16 - в Стара Загора и Ямбол, 14 - в Смолян, 9 - в Силистра, 8 - по в Разград и Габрово, 7 - в Русе, 6 - във Велико Търново, 5 - в Монтана, 3 - в Кърджали и 1 - в Търговище. През последното денонощие не са установени новозаразени във Видин.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.