Снимка: ДА „Архиви“

Днес се навършват 101 години от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов, съобщава БНР. По традиция Националният литературен музей организира поклонение в негова памет на гроба на поета - в градинката зад църквата „Света София" в столицата.

Директор на къщата-музей "Иван Вазов" Атанас Капралов разказа:

"Вазов много искал след смъртта си да бъде погребан на място, откъдето да може да вижда любимата си Витоша и това става в близост до църквата "Света София". Пет години след смъртта му с една биволска каруца, кола, теглена от три двойки биволи, са докарали една огромна морена от местността "Златните мостове", докъдето обикновено Вазов е отивал на разходка. Цели 18 дни е влачена тази морена и всеки, който желае да почете паметта на големия писател - столичанин или гост на столицата, може да отиде да види тази морена и да се поклони на гроба на великия поет".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.