1000 лева глоба наложи Варненският районен съд на 18-годишен за държане на марихуана. В бързо производство, по внесено от прокуратурата постановление с предложение за решаване на делото с освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, съдът наложи на 18-годишен ученик глоба в размер на 1000 лева.

Той бе признат за виновен в това, че на 23 октомври тази година държал в себе си платнена торбичка със суха тревиста маса – марихуана за пушене. Младежът е хванат с високорисковото наркотично вещество вечерта на тази дата, край площадка с пейки на открито в близост до училище. Намерената у него марихуана е в малко количество и с ниска стойност, поради което случаят се явява маловажен.

18-годишният младеж е неосъждан. В негова тежест са направените разноски на досъдебното производство. Вещественото доказателство – остатъкът от марихуаната, се отнема в полза на държавата и следва да се унищожи след влизане в сила на решението.

Съдебното решение подлежи на обжалване в 15-дневен срок, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.