Варненският окръжен съд призна за виновна 28-годишнната Александра П., за това, че в периода 21.03.2015 г. – 16.06.2015 г. представила неверни сведения, за да получи кредит в размер на 300 лева.

През 2015 г. Александра имала нужда от пари и решила да си ги набави чрез фирма за бързи кредити. Избрала такава, приемаща онлайн документи за кандидатстване. Тъй като нямала намерение да връща заема, използвала личните данни на своя съквартирантка и се представила с нейната самоличност. По този начин успяла да получи 300 лева кредит от софийска фирма. Като телефон за контакт Александра П. посочила номер, който бил регистриран на майка й.

2019 г. този лош кредит бил изкупен и било заведено гражданско дело срещу съквартирантката на Александра. В хода на делото било установено извършеното престъпление от 28-годишната жена.

Александра П. е родена и живее във Варна, с висше образование, неомъжена, с чисто съдебно минало.

Пред съда подсъдимата определи като „глупост“ постъпката си и заяви, че изцяло признава фактите и обстоятелствата изложени в обвинителния акт, както и че е възстановила изцяло главницата и лихвите по кредита.

Прокуратурата и защитата споделиха, че са налице основания за освобождаване от наказателна отговорност на Александра П. с налагане на административно наказание. Съдът намери, че са налице доводи за това, тъй като за престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 3 години, подсъдимата е с чисто съдебно минало, преди не е била освобождавана от наказателна отговорност по този ред и е възстановила нанесените имуществени вреди от престъплението.

Варненският окръжен съд наложи на 28-годишна Александра П. административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.