Археологическият музей във Варна събра по хубав повод арменската общност в морската столица. Арменският благотворителен съюз „Парекордзаган“ раздаде 11 стипендии по програмата за подпомагане на даровити студенти. Екипът на организаторите начело с техния председател на Кеворк Крикорян създадоха прекрасна организация на едно от най-важните събития за съюза през тази година. Сред гостите дойдоха проф. Евгени Станимиров, ректор на ИУ – Варна, началникът на Висшето военноморско училище проф. д-р флотилен адмирал Боян Медникаров, проф. Ара Капрелян, ръководител катедра в Медицинския университет, Божидар Чапаров, зам.-ректор на ИУ – Варна, д-р Десислав Тосков – председател на парламентарната група за приятелство с Армения, Христо Атанасов, зам.-председател на Общински съвет – Варна, зам.-кметът на община Варна Пламена Маринова, кметовете на районите „Младост“ и „Аспарухово“ Христо Христов и Ивайло Маринов, Марин Маринов, административен ръководител на Окръжен съд – Варна, Борислав Милачков, административен ръководител на Варненски административен съд и др. Почетен гост на тържеството бе и банкерът Левон Хампарцумян, който вчера бе удостоен с титлата почетен доктор „хонорис кауза“ на Икономическия университет в града. Водещ на церемонията беше доц. д-р Владимир Досев от ИУ - Варна.
В приветствието си към присъстващите и по-специално към наградените студенти, Ленон Хампарцумян подчерта, че инвестициите в образованието са сред най-важните в живота и имат многократна възвращаемост през годините, ако човек подходи отговорно към професионалното израстване и обучение през целия живот. Защото във времена като тези на четвъртата индустриална революция и изкуствения интелект, инвестирането в нови познания носят огромен икономически потенциал.
След това именитият банкер връчи стипендиите на Александрина Петрова – ученичка в УИ „Добри Христов“ специалност поп и джаз пеене, Амалия Акопян, Ани Петкова, Анни Линдфорс, Габриела Панайотова, Едуард Енфиеджиян, Каро Бадалян, Леонард Кроян, Манвел Саргсян, Таниел Хубесесерян и Храбрен Банков. Четирима от студентите учат в Медицинския университет, двама във ВВМУ, а други в пловдивския АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.
Ежегодно благотворителната организация отпуска над 1 милион долара в 40 държави за обучение на студенти и за следдипломни квалификации, съобщи председателят на варненската организация на съюз „Парекордзаган” Кеворк Крикорян.
Преди официалната церемония представителите на арменската общност във Варна и Левон Хампарцумян поднесоха цветя пред паметника, издигнат в жест на благодарност към страната, която ги е приютила след геноцида над народа им.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.