1 349 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последните 24 часа. От тях 873 са установени с PCR, а 476 - с бързи антигенни тестове.

Общият брой на тестовете, направени през изминалото денонощие, е 11 604, от които 5 578 са PCR, а 6 026 - антигенни. 11,6% от изследваните през последните 24 часа проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция (15,7% от PCR тестовете и 7,9% от антигенните тестове). Това показват данните в Националната информационна система.

Три града - София, Бургас и Пловдив - се очертават с тревожни тенденции на нарастване на броя на новодиагностицираните. В столицата новите случаи на COVID-19 през последното денонощие са 353, както и други 38, установени в Софийска област. В Бургас новодиагностицираните са 158, в Пловдив - 129.

В Плевен новите случаи на COVID-19 са 59, във Враца - 53, по 52 - в Благоевград и Стара Загора, 50 - във Варна, 49 - в Хасково, 47 - в Кюстендил, 43 - в Сливен, 41 - в Шумен, 40 - в Пазарджик.

Относително по-малко на брой са заболелите в Перник - 31, в Ямбол - 29, в Добрич - 19, в Силистра - 17, в Смолян - 13, в Русе и Кърджали - по 11, в Ловеч - 10, 7 - в Монтана, по 4 - в Разград и Видин и 2 - в Търговище.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.