ХХІ Международно биенале на графиката се открива днес-13-ти август от 18 ч. в залите на Градската художествена галерия „Борис Георгиев” във Варна. Организатор на експозицията е Галерията за графично изкуство в града, с финансовата подкрепа на община Варна.

След селекция на 665 графики от чужбина и България до изданието на биеналето бяха допуснати 239 чуждестранни и 70 български автори. В експозицията участват общо 471 графики от 46 държави. Сред тях се открояват графичните школи на Япония, Китай, Тайланд, Тайван, Индия, Полша, Бразилия, Чили, Перу, Пуерто Рико, Доминиканската република, Мексико, Сърбия, Северна Македония и Турция. Наред с тях, впечатление прави и участието на държави като Венецуела, Виетнам, Киргизстан, Казахстан, Малта, които обогатяват по своеобразен начин изданието. Селекцията е дело на жури с председател Ирина Мутафчиева, дългогодишен директор на Галерията за чуждестранно изкуство – София.

Победителите в тазгодишното ХХІ Международно биенале на графиката са определени от международно жури в състав: председател: проф. д-р Аксиния Джурова /България/ – изкуствовед, историк и критик на изкуството, и членове Любен Генов /България/, председател на СБХ-София; Владо Горески /Северна Македония/, директор на Международното триенале на графиката - Битоля; доц. д-р Деница Янева, преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, и Венцеслав Антонов, директор на Международното биенале на графиката - Варна.

Голяма награда на Варна е за Чакрит Лапаудомлоет /Тайланд/, специалната награда на журито е за Васил Колев /България/. Има и три равностойни награди - за Дебора Чапман /Канада/, Камил Коцурек /Полша/ и Лиу Фу /Китай/. По традиция Международното биенале на графиката във Варна се документира с луксозен цветен, двуезичен каталог, който става достояние както на участниците във форума, така и на водещите културни институции в страната и в света. Експозицията ще остане отворена за посетители до края на септември.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.